Witamy w salonie depilacji laserowej "Beauty Laser"

Polityka prywatności - beautylaser.com.pl
Beauty Laser Gorzów Wielkopolski

Polityka prywatności

Polityka prywatności
« Powrót Zobacz ceny zabiegu

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje w związku z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest "Beauty Laser" Depilacja laserowa ul. Witosa 38A 66-400 Gorzów Wielkopolski.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu:
    • będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
    • będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.
  5. Przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodatkowe informacje na temat zabiegów oferowanych przez nasz salon

Cennik zabiegów Beauty Laser - Depilacja laserowa - Gorzów Wielkopolski

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem zabiegów oferowanych przez nasz salon. Proponujemy zabiegi usuwające zbędne owłosienie z różnych części ciała, dzięki czemu poczujecie się bardziej komfortowo i pewni siebie.

Cennik zabiegów